Nowe badania wskazują na rosnący wpływ zmian klimatu na zdrowie

| 2011-6-15

IG

Badania, których wyniki zostały opublikowane w tym miesiącu przez organizację Union of Concerned Scientists (UCS), sugerują, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do dramatycznego wzrostu ilości zachorowań na choroby układu oddechowego wywołane zanieczyszczeniem atmosfery ozonem. Nowe badania pokazują skomplikowane i rosnące zagrożenia dla zdrowia ludzi związane ze wzrostem średniej globalnej temperatury. Według przedstawicielki organizacji Climate and Health Alliance, Fiony Armstrong, badanie to jest kolejnym istotnym wkładem w zrozumienie skutków zdrowotnych braku działań w sprawie zmian klimatu.

Raport UCS wskazuje na to, że wzrost temperatury spowodowany przez globalne ocieplenie przyczynia się do zwiększenia poziomu zanieczyszczenia ozonem. Ozon atakuje drogi oddechowe i płuca, powodując stan zapalny i ograniczając ich funkcje. Ekspozycja na zwiększony poziom tego gazu prowadzi do wzrostu liczby przyjęć do szpitala z powodu zapalenia płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy i innych chorób układu oddechowego, oraz do przedwczesnych zgonów.

Ozon może uszkadzać płuca zarówno osób wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza, takich jak dzieci, astmatyków i osób w podeszłym wieku, jak i osób zdrowych. Raport sugeruje, że koszty wpływu przewidywanego wzrostu stężenia ozonu na zdrowie wyniosą w USA 5,4 miliarda dolarów rocznie do roku 2020. Ponadto zwiększona zachorowalność będzie wiązała się z dodatkowym milionem opuszczonych dni szkoły oraz prawie trzema milionami dodatkowych ostrych ataków układu oddechowego.

Największe zanieczyszczenie ozonem występuje w miastach, gdzie transport, emisje przemysłowe, jak i temperatura powietrza (ze względu na efekt "wyspy ciepła") są wyższe. Na obszarach wiejskich ozon wpływa negatywnie na rolnictwo i może doprowadzić do spadku plonów.

Również australijskie badania potwierdziły wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem na zdrowie. W australijskich miastach znaczące efekty zdrowotne obserwowane są już nawet na obecnym poziomie stężenia ozonu.

To badanie jest kolejnym sygnałem alarmowym dotyczącym negatywnego wpływu zmian klimatu na zdrowie i jeszcze jednym powodem, dla którego powinniśmy podjąć pilne działania w celu redukcji emisji – podsumowała raport Fiona Armstrong.


Opracowanie: PFP Dialtransplant
Na podstawie: www.climateandhealth.org