Konferencja WHO Region Europa „Ochrona zdrowia dzieci w zmieniającym się środowisku” Parma, Włochy 10-12 marca 2010

Administrator | 2010-9-28

sxc.hu

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1615147905145715"data-ad-slot="9570825157"data-ad-format="auto"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>Piąta Ministerialna Konferencja dot. Środowiska i Zdrowia została zorganizowana przez WHO Europa w Parmie, we Włoszech. Konferencja ukierunkowana była na zagrożenia zdrowia dzieci wynikające ze zmieniającego się środowiska oraz ustanowiła plan działań w tym zakresie na następne lata.

Przyjęto tzw. Deklarację z Parmy, która jest pierwszym wynikiem procesu ukierunkowanego na zdrowie i środowisko.

Przedstawiciele 53 Krajów Członkowskich w Regionie WHO Europa ustanowili jasne cele dot. zmniejszenia skutków zdrowotnych z powodu zagrożeń środowiskowych w następnej dekadzie.

Skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka obejmują: nieodpowiednią wodę i warunki sanitarne, zagrożenia w domach i miejscach przeznaczonych na rekreację, brak racjonalnego planowania dla aktywności fizycznej, zanieczyszczenia powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz zagrażające substancje chemiczne – spotęgowane są ostatnimi wydarzeniami takimi jak ograniczenia finansowe, zwiększające się nierówności społeczno-ekonomiczne i płci oraz coraz częstsze ekstremalne wydarzenia pogodowe.

Poprzez Deklarację i Zobowiązanie do Działania (Commitment to Act) rządy krajów sygnatariuszy zgodziły się wdrożyć narodowe programy pozwalające na równe możliwości dla każdego dziecka do roku 2020, poprzez zapewnienie równego dostępu do bezpiecznej wody, warunków sanitarnych, możliwości korzystania z aktywności fizycznej, zdrowej diety, niezagrażającego zdrowiu właściwego powietrza i środowiska wolnego od toksycznych związków chemicznych.

Ministrowie upoważnili WHO Region Europa do przygotowania, wspólnie z innymi instytucjami (EC, EEA, UNECE, UNEP), Europejskiej platformy informującej pozwalającej na systematyczne dzielenie się najlepszymi praktykami, wynikami naukowymi, technologiami i narzędziami ukierunkowanymi na zdrowie na wszystkich poziomach.

Umacnia się dowód, że zmiany klimatu są odpowiedzialne za zwiększenie się częstości naturalnych katastrof. Od 1990 roku w International Disaster Database (EM-DAT) w Regionie WHO Europa zanotowano 1200 naturalnych katastrof, które dotknęły 48 milionów ludzi i spowodowały ponad 12 000 zgonów oraz straty powyżej 241 mld USD.

Ministrowie z zadowoleniem przyjęli regionalny Program Ramowy “ Ochrona zdrowia w środowisku jako wyzwanie wywołane zmianami klimatu “ (Protecting health in an environment challenged by climate change)

Protecting health in an environment

który to dokument dostarcza wszechstronną analizę z „mapą drogową” ustanawiającą etapy i priorytety dla skoordynowanego międzynarodowego działania. Wyniki konferencji zostaną prawdopodobnie wsparte rezolucją 60 tej sesji Regionalnego Komitetu WHO, która odbędzie się we wrześniu 2010 w Moskwie.

Na zakończenie Konferencji w Parmie Zsuzsanna Jakab, Dyrektor Regionalny WHO Europa oznajmiła powołanie European Environment and Health Task Force oraz European Environment and Health Ministerial Board w celu wzmocnienia procesu ukierunkowanego na środowisko i zdrowie.

Linki: Conference, Informacje dla mediów