ZAGADNIENIA

Dawki promieniowania jonizującego w środowiskuPromieniowanie to nic innego jak proces przenoszenia energii przez fale lub cząsteczki, które zostają wysyłane przez dane ciało. Samo pojęcie promieniowania pierwotnie wywodzi się z wysyłania promieni słonecznych przez Słońce. Promieniowanie jonizujące natomiast jest to taki rodzaj promieniowania, który wywołuje jonizację ośrodka materialnego, t...

AKTUALNOŚCI

Konferencja WHO Region Europa „Ochrona zdrowia dzieci w zmieniającym się środowisku” Parma, Włochy 10-12 marca 2010Administrator | 2010-9-28

sxc.hu

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle"style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1615147905145715"data-ad-slot="9570825157"data-ad-format="auto"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script>Piąta Ministerialna Konferencja dot. Środowiska i Zdrowia zo...

Adaptacja do zmian klimatu: W kierunku Europejskiego Ramowego Programu Działań – wzmożenie oddziaływań sektora zdrowia i opieki społecznej.Administrator | 2010-7-22

fot Google

White paper on Adaptation to Climate Change - 1.04.2009 (Adapting to climate change: Towards a European framework for action) 1.04.2009 UE ogłosiła  ostatnio zobowiązania do redukcji gazów cieplarnianych o 20% poniżej poziomu z 1990,  oraz do roku 2020 ewentualnego zwiększenia redukcji do 30% w przypadku, gdy podjęte zostaną zobowiązania międzynaro...

Zmiany klimatu a ekonomiaLester, J. i J. B. Smith. | 2010-7-22

fot Google

2010. “The Economics of Climate Change Impacts: A Case Study on the Motivation for Government Decisions to Limit Greenhouse Gas Emissions.” Maj 2010 San Francisco Od czasu przyjęcia Protokołu z Kioto, w wielu krajach rozwiniętych lub w ich samorządnych prowincjach/stanach rozpoczęto wypracowywanie działań strategicznych poprzez ustalanie własnych docelowych poziomów emisji gazów ciepla...

Zapobieganie skutkom zdrowotnym zmian klimatuAdministrator | 2010-7-22

fot Google

Managing the Health effects of Climate Change, Lancet 16 maja 2009 W maju 2009 opublikowano artykuł będący kompleksowym omówieniem możliwości  ograniczania skutków zdrowotnych zmian klimatu. Autorzy podkreślają, że skutki pośrednie związane z wpływem zmian klimatu na jakość i dostępność wody oraz wynikające z ekstremalnych wydarzeń pogodowych to nie tylko te związ...

Zmiany klimatu zagrażają zdrowiuAdministrator | 2010-7-22

fot Google

Specjalny numer Environmental Health Perspectives- A Human Health Perspective on Climate Change (PDF) 20 April 2010 National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) Do takiego wniosku  doszli eksperci z różnych instytucji rządowych w USA. Raport został właśnie opublikowany w prestiżowym czas...

Strona