ZAGADNIENIA

Dawki promieniowania jonizującego w środowiskuPromieniowanie to nic innego jak proces przenoszenia energii przez fale lub cząsteczki, które zostają wysyłane przez dane ciało. Samo pojęcie promieniowania pierwotnie wywodzi się z wysyłania promieni słonecznych przez Słońce. Promieniowanie jonizujące natomiast jest to taki rodzaj promieniowania, który wywołuje jonizację ośrodka materialnego, t...

AKTUALNOŚCI

Klimat, zdrowie i opiekaadmin | 2010-12-6

sxc.hu

W całej historii ludzkości klimat i zdrowie były i są ze sobą nierozerwalnie powiązane. W raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu z 2007 r. czytamy, że „ obecnie zmiany klimatu przyczyniają się do globalnego obciążenia chorobami i powodują przedwczesne zgony. Można spodziewać się wzrostu niedożywienia, a w konsekwencji zaburzeń, mających wpływ na wzrost i rozwój dzieci. Obserwowany bę...

Zmiany klimatu i ochrona zdrowiaadmin | 2010-12-6

sxc.hu

Skuteczna organizacja publicznej służby zdrowia i poprawa jej jakości jest kluczem do zapobiegania urazów i chorób oraz zmniejszenia ryzyka odczuwania zmian klimatycznych. Wielu naukowców i ekspertów twierdzi, że globalne zmiany klimatyczne będą miały wpływ na środowisko. Wysiłki Centres for Disease Control and Prevention (CDC) koncentrują się na kwestii wpływu zmian...

Wpływ zmian klimatu na pracownikówadmin | 2010-12-6

sxc.hu

Wraz z COP 16 (Conference of Parties), która miała miejsce w tym roku w Meksyku, Global Health Action (GHA) prezentuje serię artykułów koncertujących się na wciąż słabo rozpoznanym obszarze zmian klimatu – mianowicie wpływie owych zmian na pracowników fizycznych, którzy narażeni są na długotrwałe ekspozycje na ciepło i innych związanych z tym zagrożeń. Global Health Action jest...

Zmiany klimatu a zdrowie dzieciadmin | 2010-12-6

sxc.hu

Zmiany klimatyczne mogą mieć wpływ na zdrowie dzieci. Punktem wyjścia, który pomoże nam zauważyć związek między zmianami klimatu a zdrowiem dzieci są takie zjawiska jak ekstremalne warunki pogodowe, zanieczyszczenia powietrza czy choroby zakaźne. W artykule, na którym bazuje niniejsze opracowanie skupiono się głównie na dzieciach ze Stanów Zjednoczonych, ale sami autorzy podkreślają że...

Promieniowanie UV - skutki zdrowotneadmin | 2010-12-6

sxc.hu

Naukowcy uważają, że ubytek ozonu w atmosferze będzie miał wpływ na wzrost zachorowań na raka skóry w populacji o jasnej karnacji. (inf. za: IPCC, Climate Change and Human Health) Długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne (promieniowanie UV) jest związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka skóry, a także wystąpieniem zaburzeń w funkcjonowaniu powłoki skórn...

Strona