ZAGADNIENIA

Dawki promieniowania jonizującego w środowiskuPromieniowanie to nic innego jak proces przenoszenia energii przez fale lub cząsteczki, które zostają wysyłane przez dane ciało. Samo pojęcie promieniowania pierwotnie wywodzi się z wysyłania promieni słonecznych przez Słońce. Promieniowanie jonizujące natomiast jest to taki rodzaj promieniowania, który wywołuje jonizację ośrodka materialnego, t...

AKTUALNOŚCI

Ograniczenie efektu globalnego ocieplenia nie musi oznaczać ograniczenia ryzyka fal upałów…admin | 2010-11-29

sxc.hu

Dążenie do ograniczenia poziomu globalnego ocieplenia o 2 stopnie nadal może wpływać na występowanie fal upału. Ostatnie dyskusje na temat zmian klimatycznych koncentrują się na ograniczeniu średniego światowego wzrostu temperatury. Na przykład Unia Europejska postawiła sobie za cel ograniczenie globalnego ocieplenia do  2 ° C. Cel ten stanowi średnią światową, jednakże re...

Krajowe strategie dotyczące zmian klimatu ?admin | 2010-11-29

sxc.hu

Coraz więcej państw planuje opracować narodowe strategie w sprawie zmian klimatu i ochrony zdrowia aby skutecznie reagować na skutki zmian klimatycznych na zdrowie. Zmiany klimatyczne zwiększają występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, które powodują masowe zgony i inne niepożądane skutki zdrowotne. Raport US National Oceanic and Atmospheric Adminis...

Dbając o klimat , dbasz o zdrowieadmin | 2010-11-29

sxc.hu

Na łamach czołowych czasopism medycznych (Lancet i British Medical Journal) lekarze informują, że działania podejmowane w celu redukcji emisji dwutlenku węgla są korzystne nie tylko dla klimatu, lecz także dla zdrowia ludzi.  Środki niezbędne do zapobiegania zmianom klimatu przyczyniają się jednocześnie do utrzymania społeczeństwa w dobrym zdrowiu oraz generowania oszczędności w sektorze opie...

Lekarze a zmiany klimatuautor | 2010-11-29

sxc.hu

Jak możemy przeczytać w  Medical Journal of Australia – lekarze powinni odgrywać znaczącą rolę w praktycznych działaniach mających na celu zmniejszenie:  ilości  produkowanego przez społeczeństwo dwutlenku węgla, otyłości, chorób przewlekłych czy wzrostu liczby ludności. Lekarze jak i inni pracownicy służby zdrowia  powinni przejąć inicjatywę w kształ...

Nowy program ILRI ( International Livestock Research Institute)administrator | 2010-11-25

sxc.hu

Określenie wpływu pogody i zmian klimatu w krajach rozwijających się ( QWeCI - Quantifying weather and climate impacts on health in developing countries)   Jednym z najbardziej dramatycznych i bezpośrednich skutków zmian klimatu jest fakt zwiększonej ilości zachorowań, zwłaszcza na choroby roznoszone przez wektory. Dotknie to szczególnie kraje najbiedniej...

Strona