LINKI

Zdrowastrona.pl// // Zdrowastrona.pl to portal dla pacjentów, na którym można znaleźć wiele cennych informacji na temat różnych chorób i dolegliwości, leków i suplementów zdrowotnych oraz badań. Ponadto obszerny słowniczek pojęć gromadzi w jednym miejscu najprzydatniejsze terminy związane z ochroną zdrowia.

http://www.zdrowastrona.pl/

Biuro Regionalne WHO dla Europy o zmianach klimatu i zdrowiu// // Strona programu na temat zmian klimatu i zdrowia prowadzona przez biuro Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia WHO. Głównym zadaniem tego programu jest określenie rozwiązań politycznych w celu przygotowania się na skutki zdrowotne zmian klimatu. Program wspiera państwa członkowskie WHO w wyborze i realizacji najbardziej odpowiedniej strategii reagowania na zagrożenia zdrowotne ze strony zmian klimatu.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-health/Climate

Unia Europejska o wpływie środowiska na zdrowie// // Na stronie można znaleźć informacje na temat działań UE w zakresie środowiska i zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004–2010, który ma na celu dostarczyć rządom krajowym potwierdzonych naukowo informacji, potrzebnych w celu obniżenia negatywnego wpływu niektórych czynników środowiskowych na zdrowie.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/environmental_health/index_pl.htm

Europejski System Informacji o Środowisku i Zdrowiu (ENHIS)
// // Strona międzynarodowego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską i koordynowanego przez Regionalne Biuro WHO dla Europy, na której można znaleźć porównywalne dane i informacje dotyczące wielu państw z zakresu środowiska i zdrowia.

http://www.enhis.org/object_class/enhis_home_tab.html

Strona