AKTUALNOŚCI


IG

Nowe badania wskazują na rosnący wpływ zmian klimatu na zdrowie

Badania, których wyniki zostały opublikowane w tym miesiącu przez organizację Union of Concerned Scientists (UCS), sugerują, że zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do dramatycznego wzrostu ilości za...

LINKI

Zdrowastrona.plZdrowastrona.pl to portal dla pacjentów, na którym można znaleźć wiele cennych informacji na temat różnych chorób i dolegliwości, leków i suplementów zdrowotnych oraz badań. Ponadto obszerny słowniczek pojęć gromadzi w jednym miejscu najprzydatniejsze terminy związane z ochroną zdrowia.

http://www.zdrowastrona.pl/

Biuro Regionalne WHO dla Europy o zmianach klimatu i zdrowiuStrona programu na temat zmian klimatu i zdrowia prowadzona przez biuro Europejskiego Centrum Środowiska i Zdrowia  WHO. Głównym zadaniem tego programu jest określenie rozwiązań politycznych w celu przygotowania się na skutki zdrowotne zmian klimatu. Program wspiera państwa członkowskie WHO w wyborze i realizacji najbardziej odpowiedniej strategii reagowania na zagrożenia zdrowotne ze strony zmian klimatu.

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-health/Climate

Unia Europejska o wpływie środowiska na zdrowieNa stronie można znaleźć informacje na temat działań UE w zakresie środowiska i zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje plan działania na rzecz środowiska i zdrowia na lata 2004–2010, który ma na celu dostarczyć rządom krajowym potwierdzonych naukowo informacji, potrzebnych w celu obniżenia negatywnego wpływu niektórych czynników środowiskowych na zdrowie.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/environmental_health/index_pl.htm

Europejski System Informacji o Środowisku i Zdrowiu (ENHIS)
Strona międzynarodowego projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską i koordynowanego przez Regionalne Biuro WHO dla Europy, na której można znaleźć porównywalne dane i informacje dotyczące wielu państw z zakresu środowiska i zdrowia.

http://www.enhis.org/object_class/enhis_home_tab.html

Strona