LINKI

Europejska Agencja Środowiska o środowisku a zdrowiu// // Strona Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) na temat wpływu środowiska na zdrowie zawiera wiele publikacji i dokumentów na temat zagrożeń dla zdrowia, jakie niesie ze sobą zniszczone środowisko. Na portalu można też śledzić prace EEA, które w zakresie środowiska i zdrowia polegają miedzy innymi na śledzeniu postępu w realizacji celów strategii dotyczącej środowiska i zdrowia w UE oraz poprawie dostępu do informacji o skutkach środowiskowych i zdrowotnych.

http://www.eea.europa.eu/pl/themes/human/intro

WHO o zmianach klimatu i zdrowiu// // W ramach strony WHO szczególnie polecamy zakładkę poświęconą wpływowi zmian klimatu na zdrowie człowieka. Strona dostępna jest wyłącznie w językach ONZ, czyli angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, chińskim, arabskim i francuskim. Na stronie można znaleźć publikacje na temat zmian klimatu i zdrowia oraz zapoznać się z najnowszymi projektami WHO w tym zakresie.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/index.html

Portal www.zmianyklimatu.pl// // Portal ma na celu przybliżenie podstawowych pojęć i procesów związanych z klimatem i pogodą. Na stronie przedstawiono związki cywilizacji z warunkami meteorologicznymi, pogodą, a także opisano zagrożenia dla człowieka, wynikające z postępujących zmian klimatycznych oraz z rosnącego niezamierzonego oddziaływania człowieka na globalne ocieplenie. Niewątpliwym atutem portalu jest możliwość obejrzenia programu edukacyjnego „Pod Kloszem, czyli prognoza pogody” poruszającego kwestie środowiskowe, przyrodnicze i geograficzne.

http://www.zmianyklimatu.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
// // Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. W ciągu 20 lat istnienia Narodowy Fundusz odegrał istotną rolę w poprawie stanu środowiska w Polsce. W sposób szczególny Narodowy Fundusz troszczy się o ochronę przyrody i przetrwanie najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin a także o kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. // //

http://www.nfosigw.gov.pl/

Strona