LINKI

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce// // Polska jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od początku jej istnienia, to jest od 1948 r. Biuro WHO w Polsce utworzone zostało w lipcu 1992 r. i zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemem ochrony zdrowia oraz największymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Na stronie można znaleźć szereg publikacji WHO zarówno w języku angielskim, jak i po polsku oraz dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach z zakresu ochrony zdrowia.

http://www.who.un.org.pl/

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO// // Światowa Organizacja Zdrowia to międzynarodowa organizacja działająca w ramach systemu Narodów Zjednoczonych zajmująca się różnymi aspektami ochrony zdrowia.Strona WHO dostępna w językach roboczych ONZ, czyli angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, chińskim, arabskim i francuskim jest kopalnią wiedzy na temat ochrony zdrowia.

http://www.who.int/en/

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu// // Oficjalna strona Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, na której można znaleźć szczegółowe raporty na temat zmian klimatu. Szczególnie polecamy rozdział dotyczący zdrowia ludzkiego zamieszczony w Czwartym Raporcie (http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch8.html).

http://www.ipcc.ch

Portal zdrowia publicznego Unii Europejskiej
// // Oficjalny portal Unii Europejskiej dotyczący zdrowia publicznego zawiera liczne informacje na temat kwestii związanych ze zdrowiem oraz na temat działań podejmowanych na szczeblu UE i na forum międzynarodowym w dziedzinie zdrowia. Głównym celem tego portalu tematycznego jest udzielanie obywatelom UE wszechstronnych informacji o inicjatywach i programach zdrowotnych realizowanych na szczeblu UE.

http://ec.europa.eu/health-eu/index_pl.htm

Strona