ZAGADNIENIA

Zmiany środowiska przyrodniczego związane z rozwojem cywilizacji i ich konsekwencje zdrowotnedr Krzysztof Kafel | 2010-07-22

Zmiany klimatu są największym zagrożeniem dla zdrowia w 21 wieku The Lancet Commissions Skutki zmian klimatu  ich wpływ na zdrowie człowieka dotkną większość społeczności globalnej w ciągu kilku następnych dekad, a miliardy ludzi znajdzie się w stanie zagrożenia. W ciągu tego stulecia średnia temperatura powierzchni ziemi wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza w porównaniu do czasów przedindustrialnych. Wzrost temperatury będzie bardziej odczuwalny w wysokich szerokościach geograficznych Zmiany klimatu wywrą największy wpływ ...

Co zakłada Krajowy Plan Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)?prof. dr hab. med. Wojciech Hanke | 2010-07-22
Zdjęcie Wojciech Hanke    W trakcie Czwartej Ministerialnej Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia, która miała miejsce w Budapeszcie, w dniach 23-25 czerwca 2004 r. Ministrowie Zdrowia i Środowiska zobowiązali się do utworzenia i wprowadzenia w życie Planów Dotyczących Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP). W czasie Piątej Ministerialnej Konferencji w Parmie (10-12 marca 2010 r.) dokonano podsumowania dotychczasowych wysiłków. Zarówno w trakcie Czwartej jak i ...

Europejski Plan Działań na rzecz Środowiska i Zdrowiadr Krzysztof Kafel | 2010-07-22
Szósty Program Działania na rzecz Środowiska (6th European Action Plan – EAP) został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w dniu 22 lipca 2002 r., na okres lat 2002-2012. Program obejmuje 4 obszary priorytetowe: zmiany klimatu przyroda i różnorodność biologiczna środowisko naturalne i zdrowie zasoby naturalne i odpady W celu skutecznego rozwiązania problemów środowiskowych, UE przyjmie także siedem strategii tematycznych: Zanieczyszczenie powietrza  ...

Działania Polski w zakresie problematyki środowiska i zdrowia
dr Krzysztof Kafel | 2010-07-22
   Jest rzeczą oczywistą, że jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia społeczeństwa. W latach 70-tych i 80-tych Polska była jednym z trzech krajów Europy (obok ZSRR i NRD) o największym zanieczyszczeniu środowiska. Około 30% ludności zamieszkiwało obszary ekologicznego zagrożenia, w których notowane były ponadnormatywne stężenia wielu rodzajów zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie. Szczególnie niekorzystna sytuacja była na Górnym Śląsku, w aglomeracji krakowskiej, wałbrzyskiej czy legnickiej oraz na obszarach wszystkich dużych miast. Liczne analizy wy...

Działania UE w zakresie problematyki środowiska i zdrowiadr Krzysztof Kafel | 2010-07-22
   Obowiązujące w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony środowiska należą do najwyższych na świecie. Są one efektem wieloletnich prac i obejmują szereg kwestii. Obecnie do najważniejszych problemów należą: walka ze zmianami klimatu, ochrona różnorodności biologicznej, ograniczenie problemów zdrowotnych wynikających z zanieczyszczenia środowiska oraz bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Głównym celem jest ochrona środowiska, jednak rozwiązanie powyższych problemów przyczyni się również do wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie inn...
Strona