ZAGADNIENIA

Zagrożenia zdrowia, których źródłem jest sam człowiekdr Witold Lenart | 2010-07-22

W obecnej dobie rośnie lista przeróżnych zagrożeń zdrowotnych, które wywołane są prostym nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Standardy ogólne są zachowane, a mimo to doznajemy uszczerbku na zdrowiu gdyż nieumiejętnie poruszamy się w świecie pełnym różnego rodzaju zasadzek, nie respektujemy najprostszych zasad i przepisów, podejmujemy karkołomne ryzyko. Cała lista takich zagrożeń wiąże się np. z promieniowaniem elektromagnetycznym, które przecież jest wszędzie, ale nie wszędzie w stężeniach groźnych. Cały świat pełen jest różnego rodzaju pyłów, w tym szkodliwych jak włókna mineralne. Po...

Broń chemiczna i biologicznadr Krzysztof Kafel | 2010-07-22
   Trucizna jako broń chemiczna w walce z nieprzyjacielem znana była już w odległych stuleciach. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne oraz wzmianki historyków ery starożytnej. Opis wojen peloponeskich (431 – 404 p.n.e.) dostarcza informacji o zatruwaniu wina, środków spożywczych, studni, powietrza mającego na celu zniszczenie nieprzyjaciela. O pierwszym w historii użyciu trujących gazów, można przeczytać w „Wojnie peloponeskiej” Tukidydesa. Grecki historiograf, pisze o Spartanach, którzy układali pod murami Aten płonące stosy drzewa ze smołą i siarką.   &nbs...

Przegląd naturalnych zagrożeń zdrowia ludzi potęgowanych rozwojem cywilizacjidr Krzysztof Kafel | 2010-07-22
Jeżeli nie zaczniemy działać teraz, kryzys tak się pogłębi, że stanie się nie do zniesienia dla ziemi i jej mieszkańców, ponieważ środowisko nie będzie się już nadawać do życia." Doktor Hiroshi Nakajima, dyrektor generalny WHO,    Zdrowie to stan względnej równowagi organizmu reagującego na zmienne warunki środowiska zewnętrznego. Stan taki przejawia się w dobrym samopoczuciu fizycznym, psychicznym i społecznym człowieka. Zachwianie równowagi ...

Wpływ zmieniającego się środowiska, w tym zmian klimatu na zdrowie człowieka
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-21
Mimo ogromnych postępów medycyny zdrowie zarówno pojedynczych osób, jak i całych społeczeństw jest w znacznym stopniu uzależnione od różnorodnych czynników środowiskowych, w tym atmosferycznych. Oddziaływania te mają charakter bezpośredni i pośredni. Do bezpośrednich zaliczamy oddziaływania na organizm człowieka pojedynczych elementów klimatu i zjawisk pogodowych (Błażejczyk, Kozłowska-Szczęsna 2008). Pośrednie oddziaływania klimatu na zdrowie człowieka uwidaczniają się przez postępującą urbanizację, problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną, choroby i infekcje przenoszone przez zwierzęta...
Strona