PROBLEMY POŚREDNIE
CHOROBY:  ŚRODOWISKOWE  CYWILIZACYJNE  WIRUSOWE  ONKOLOGICZNE  TROPIKALNE

Klimat a zdrowie: choroby układu krążeniadr hab. med Tomasz Zdrojewski | 2010-10-29

fot: sxc.hu

Choroby serca i naczyń (ChSN) należą do największych problemów zdrowotnych w prawie wszystkich krajach na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza ten fakt niezależnie od etapu rozwoju krajów. Dotyczy to zarówno państw o niskim, średnim jak i wysokim dochodzie. Polska z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości ok. 12.000 USD na rok mieści się w kategorii krajów o średnim do...

Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych w aspekcie zmian klimatycznychdr n. med. Piotr Rapiejko | 2010-10-01

fot. P.Rapiejko

Wstęp Globalne ocieplenie – te słowa od wielu lat nie schodzą z pierwszych stron gazet. Wszystkie modele klimatyczne zgodne są co do kierunku zmian temperatury do końca obecnego wieku (różnice odnoszą się jedynie do wartości tych zmian). Grozi nam globalne ocieplenie przynajmniej przez  kilkadziesiąt najbliższych lat.  Według...

Zaburzenia rozwoju neurobehawioralnego dziecidr Kinga Polańska | 2010-07-22

fot Google

Rozwój neurobehawioralny dzieci determinowany jest przez szereg czynników, wśród których uwarunkowania genetyczne, społeczne oraz czynniki środowiskowe wydają się odgrywać najważniejszą rolę. Ważnym z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego jest okres życia płodowego i wczesnego dzieciństwa. Spośród wielu czynników środowiskowych  mających wpływ na rozwój psy...

Zaburzenia systemu wewnątrzwydzielniczego
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke | 2010-07-22

fot Google

1. Jak działa układ wewnątrzwydzielniczy? Układ wewnątrzwydzielniczy zwany tez układem dokrewnym jest kompleksowym układem gruczołów i hormonów, który reguluje wiele czynności ustrojowych w tym wzrost, rozwój i dojrzewanie oraz sposób w jaki wiele narządów funkcjonuje. Gruczoły dokrewne – takie jak pr...

Choroby przenoszone drogą pokarmowąprof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

Istnieje wiele chorób przenoszonych drogą pokarmową. W statystykach medycznych prowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny (PZH) znajdują się informacje o najczęściej rejestrowanych chorobach tej grupy. Należą do nich: czerwonka bakteryjna (dyzenteria), salmonelloza, zakażenia bakteriami Coli, kampylobakterioza, lamblioza (giardioza), zatrucia gronkowcowe oraz zatrucia naturalnie toksycznymi pok...

Strona