PROBLEMY POŚREDNIE
CHOROBY:  ŚRODOWISKOWE  CYWILIZACYJNE  WIRUSOWE  ONKOLOGICZNE  TROPIKALNE

Schistosomatozaprof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

   Drugą chorobą po malarii, pod względem rejestrowanych zachorowań, jest schistosomatoza. Wywołują ją przywry z rodzaju Schistosoma występujące powszechnie w płytkich, ciepłych zbiornikach wód słodkich (ale także w kałużach towarzyszących ujęciom wody i studniom) na obszarze Afryki, we wschodniej części Ameryki Południowej, w Azji południowo-wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie. Niekt...

Dengaprof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

    Denga, zwana także gorączką krwotoczną, jest chorobą rozpowszechnioną w strefie klimatów równikowych i podrównikowych. Bezpośrednią przyczyną choroby jest wirus dengi. Wirusy, podobnie jak w przypadku malarii są przenoszone przez samice komarów z rodzaju Aedes. Zakażenie następuje w wyniku ukąszenia. Wirusy dengi rozwijają się przez 2-7 dni w krwi zakażonego człowieka. Po tym ...

Choleraprof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

   Cholera jest chorobą wywoływaną przez bakterię Vibrio cholerae (przecinkowiec cholery), dla której środowiskiem życia jest woda. Dlatego też odpowiednia jakość wody pitnej staje się poważnym wyzwaniem w wielu regionach świata. Przyczynami złej jakości wody pitnej jest bardzo często jej niedobór, spowodowany niedostatecznymi opadami, albo też jej nadmiar w wyniku powodzi. W przypadku...

Malaria
prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

   Malaria jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą przenoszoną przez owady. Bezpośrednim sprawcą choroby są pierwotniaki z rodzaju Plasmodium rotium (zarodziec). Nosicielem zarodźca są samice komarów z rodzaju Anopheles. Zarodźce są przenoszone do krwi człowieka w momencie ukąszenia przez zakażonego owada. W skali globalnej ponad 3 miliardy osób żyje w strefach narażonych na występow...

Choroby tropikalneprof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

Ponad połowa ludności świata żyje w obszarach narażonych na występowanie chorób związanych ze specyficznymi warunkami środowiskowymi obszarów tropikalnych. Głównymi czynnikami środowiskowymi sprzyjającymi rozwijaniu się tam licznych, groźnych chorób są: wysoka temperatura powietrza, wysokie opady i duża wilgotność powietrza, niedobory czystej wody pitnej, ogólny stan sanitarny w rejonach zamies...

Strona