PROBLEMY POŚREDNIE
CHOROBY:  ŚRODOWISKOWE  CYWILIZACYJNE  WIRUSOWE  ONKOLOGICZNE  TROPIKALNE

Choroby nowotworowe skóry – różnorodność, podział, znaczeniedr Dorota Chomiczewska | 2010-07-22

fot Google

Nowotwory skóry są najczęstszymi nowotworami występującymi u osób rasy kaukaskiej. Ze względu na wpływ na zdrowie i życie człowieka, a także zależność od czynników środowiskowych, największe znaczenie mają nowotwory złośliwe, czyli tak zwane nieczerniakowe raki skóry (raka podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy) oraz czerniak. Warto jednak pamiętać, że określenie choroby nowotworowe skóry odnos...

Wpływ zmian klimatu na rozwój chorób wywołanych przez grzybydr Beata Kręcisz | 2010-07-22

fot Google

Grzyby stanowią niezależna grupę systemową.  Pojawiły się na Ziemi około 1,6 miliona lat temu. Szacuje się, że w ciągu tego długiego okresu powstało około 1,5 miliona gatunków zasiedlających różne środowiska z czego szczegółowo opisano ok. 70 tysięcy gatunków. Pozbawione zdolności fotosyntezy  są zależne od innych form życia. Mogą bytować między innymi na skórze, błonach śluzowych oraz...

Zaburzenia rozwoju neurobehawioralnego dziecidr Kinga Polańska | 2010-07-22

fot Google

Rozwój neurobehawioralny dzieci determinowany jest przez szereg czynników, wśród których uwarunkowania genetyczne, społeczne oraz czynniki środowiskowe wydają się odgrywać najważniejszą rolę. Ważnym z punktu widzenia rozwoju psychoruchowego jest okres życia płodowego i wczesnego dzieciństwa. Spośród wielu czynników środowiskowych  mających wpływ na rozwój psy...

Zaburzenia systemu wewnątrzwydzielniczego
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke | 2010-07-22

fot Google

1. Jak działa układ wewnątrzwydzielniczy? Układ wewnątrzwydzielniczy zwany tez układem dokrewnym jest kompleksowym układem gruczołów i hormonów, który reguluje wiele czynności ustrojowych w tym wzrost, rozwój i dojrzewanie oraz sposób w jaki wiele narządów funkcjonuje. Gruczoły dokrewne – takie jak pr...

Choroby przenoszone drogą pokarmowąprof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk | 2010-07-22

fot Google

Istnieje wiele chorób przenoszonych drogą pokarmową. W statystykach medycznych prowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny (PZH) znajdują się informacje o najczęściej rejestrowanych chorobach tej grupy. Należą do nich: czerwonka bakteryjna (dyzenteria), salmonelloza, zakażenia bakteriami Coli, kampylobakterioza, lamblioza (giardioza), zatrucia gronkowcowe oraz zatrucia naturalnie toksycznymi pok...

Strona